Inleiding

Inleiding

 

Tussen een enorme hoop ellende, kenmerkend voor het wereldnieuws van alle-dag, stond in de zaterdageditie van “Het Algemeen Dagblad” van 19 mei 1990 een artikel over het oermechanisme waarmee het leven op aarde zou zijn begonnen. Nico Baaijens, de schrijver, die allereerst de oude tweestrijd op dit punt tussen wetenschap en religie aanhaalt en een duidelijke voorkeur toont voor de wetenschappelijke, materialistische visie vanwege haar nuchterheid, beschrijft in chronologische volgorde diverse biochemische experimenten, die als puzzelstukjes het beeld van de evolutie steeds completer lijken te maken, met als hoogtepunt een vrij recente Japanse ontdekking. Onderzoekers van de Yokohama National University toonden aan hoe de materie de lacune tussen de levende en levenloze staat overbrugd zou kunnen hebben door een gesimuleerde ‘oeratmosfeer’ bloot te stellen aan protonenstraling. “Na enkele uren...,” zo wordt vermeld, “...troffen zij in het water grote hoeveelheden van de meest uiteenlopende aminozuren aan, waaronder die welke als ‘missing links’ in eerdere proeven werden beschouwd.”

 

Past het een journalist een nieuwstijding van commentaar te voorzien? Zeker, waarom niet? Een goede verslaggever zal, wanneer daar ruimte voor is, het nieuws niet alleen samenvatten, maar ook in een breder kader willen plaatsen. In het krantenbericht “Bron van het leven is bijna ontdekt” wordt de schijn gewekt, dat de lezer op journalistiek verantwoorde wijze over een belangrijk onderzoeksresultaat van het onlangs door Japanners verricht biochemisch laboratoriumonderzoek wordt geïnformeerd. Informant of betoger, beide leveren commentaar. In het krantenbericht ontpopt de journalist zich in zijn rol als informant tot betoger en dringt daarmee de lezer zijn mening op: de atheïstisch-materialisten zullen met hun opvattingen aan het langste eind trekken...

 

Zo heeft niet zozeer de inhoud maar meer de toonzetting van het artikel ons er toe gebracht wat nader in te gaan op twee aspecten die er in kunnen worden onderscheiden, te weten het biologische en het wetenschapsfilosofische aspect. We hebben beide een facet voor onze rekening genomen en bij geregeld samenkomen de door ons opgedane kennis uitgewisseld. Dit hebben we ervaren als dobberen in een oceaan van opvattingen en theorieën, waarbij de keuze van een bepaalde koers ons uiteindelijk vaster grond onder de voeten gaf. De lezer is natuurlijk volkomen vrij over deze onderwerpen het zijne te denken, onze artikelen willen hem daarjuist toe aanzetten.

 

 

Uit: Retorica & empirisme

Tobias liefleven, 1991

Door Henk van der velde en John Wervenbos

 

 

Retorica & empirisme

 

Inleiding (Henk van der Velde en John Wervenbos)

De aanleiding voor het schrijven van het artikel

 

Gedicht (John Wervenbos)

Verwelkt

 

Opstel (Henk van der Velde)

Wetenschap als moderne religie (een impressionistische kenschets)

 

Opstel (John Wervenbos)

Wereldbeschouwingen en natuurwetenschappen

 

Website laatst bewerkt: 4-1-2014 door J. Wervenbos te Rotterdam

Commentaar

 

Zou het artikel van Nico Baaijens graag nader willen memoreren of weergeven, maar het staat me helaas niet ter beschikking. Heb het niet bewaard. Toch alweer een stuk van 23 jaar terug.

 

Het was wel fijn om dit co-artikel te schrijven indertijd. Denk dat Henk van der Velde er ook met plezier op terugkijkt. Het stuk van Baaijens prikkelde ons zeker en dat is op zich natuurlijk altijd goed. Zou het graag nog eens lezen om te zien en te kunnen ervaren welke indruk het nu op me maken zou.

 

 

December 2013