Mijn teksten

Mijn teksten - Schrijfpen, typemachine en computer

 

Tot aan het begin van mijn twennerjaren

 

Pakweg vanaf mijn twaalfde levensjaar nam ik de schrijfpen ter hand. Toen nog maar heel sporadisch. Als het ware in the slipstream van lezen en schrijven als opgelegde discipline, aangeleerd op de lagere school, tegenwoordig basisschool geheten. Was speels en bewegelijk aangelegd, ravotte veel buiten. Vanaf mijn puberteits- en adolescentiefase sloeg ik uitgebreider aan het lezen, voornamelijk detective en sciencefiction boeken. Waarschijnlijk onder invloed van TV uitzendingen in dat genre. Series die ik als kind en puber veelvuldig op televisie zag verschijnen. Daarnaast begon ik vanaf die periode zo nu en dan ook persoonlijke gedachten te noteren.

 

Als echte adolescent begon ik tevens non-fictie materiaal door te nemen en mijn sporadische aantekeningen namen geleidelijk aan een meer filosofische vorm aan. Levensvraagstukken traden in het zicht van mijn denkhorizon. Vanaf mijn twintigste raakte mijn schrijfactiviteit in een stroomversnelling. Begon op meer methodische basis zaken te noteren; (zelf)bewuster en ook frequenter. Vanaf ongeveer op mijn drieëntwintigste schreef ik mijn eerste gedichten. Schrijfproducten begonnen een spiegelfunctie voor me te vervullen.

 

 

Voorbij de dertig

 

Halverwege mijn dertiger jaren, het exacte jaartal weet ik niet meer precies, bundelde ik een verzameling door mij geschreven gedichten, essays en en spreuken. Gaf die bundel de titel Boven water mee. De inhoud ervan is op mijn website geplaatst. Zie de rubriek Boven water in de donkergrijskleurige rij boven deze tekstkolom, behorend bij het basisonderwerp Mijn teksten. In 1991 bracht ik samen met andere mensen een cultureel tijdschrift uit, Tobias Liefleven genaamd. Het kwam echter slechts tot een uitgave van één nummer. In dat eerste en enige nummer stond een co-artikel Retorica & emprisme afgedrukt, dat ik samen met Henk van der Velde, een toenmalige schaakvriend, had geschreven. Het stuk bevat vier componenten, een gemeenschappelijk geschreven inleiding, een gedicht en twee aparte teksten, één van Henk van der Velde, Wetenschap als moderne religie (een impressionistische kenschets) en één van mij, Wereldbeschouwingen en natuurwetenschappen. Ons gezamenlijk hoofdonderwerp daarbij was wetenschapsfilosofie en natuurwetenschap. Ook dit is in zijn geheel op deze website geplaatst.

 

 

Internet

 

Rond het jaar 2000 was het computertijdperk met zijn internettoepassingen zo ver gevorderd geraakt dat ik overging tot webpublicaties. Zo was ik ondermeer een paar jaar lang actief op een politiekmaatschappelijk discussieforum als beheerder en schrijver. Vervolgens zocht en vond ik, tot op de dag van vandaag, toegang tot andere internetplatforms. Sociale interactie daarbij bevalt me wel. Doch nu veertien jaar later tekent zich wat dat aangaat een kentering in mij af. Wil op het web tevens een echte eigen thuishaven creëren, een plek waarop ik naar eigen inzicht 'ongestoord' zaken kan opzetten, bijhouden en uitwerken. Vandaar nu Antroposofie in perspectief. Enkel een weblog, zoals bijvoorbeeld mijn Cahier, is me met dat doeleinde voor ogen én net even iets te interactief én niet functioneel genoeg. Antroposofie in perspectief als website kan voor mij en mijn teksten goed dienst als een rustig ankerplaats.

 

 

Digitale thuishaven

 

Pakweg een decennium terug onderhield ik een paar jaar lang een eigen website. Naam van die site indertijd: Anthroposofie & Sociale Driegeleding. Was er redelijk content mee. Had die toen 'van de grond af zelf opgebouwd', naar analogie van een echt huis, met behulp van het Microsoft Webbuild Programma Frontpage. 't Had twee domeinnamen. Eén daarvan was anthroposofie.nl, anthroposofie met een -h, oude spelling; de andere was socialedriegeleding.com Zag me op een zeker moment genoodzaakt om die website offline te halen. Kon het op dat moment niet meer met andere zaken combineren. Op zich jammer, maar zo kunnen die dingen gaan. Heb verder nog wat los materiaal liggen, wat ik mogelijk nog een keer publiek maak. Nieuwe teksten zal ik überhaupt plaatsen op Antroposofie in perspectief, net zoals ik dat de afgelopen jaren gedaan heb met mijn weblog Cahier. Op Cahier worden in 2014 opnieuw blogartikelen geplaatst. Frequenter dan in 2013 het geval was, is de bedoeling. Dit inclusief vervaardiging en publicatie van werkvertalingen van me van zekere voordrachten van Rudolf Steiner. Zulk tweezijdig gebruik van website en weblog vormt (in potentie) een krachtig tandem waarmee stevig(er) kan worden doorgetrapt en doorgepakt.

 

 

December 2013

 

Website laatst bewerkt: 4-1-2014 door J. Wervenbos te Rotterdam

Flashbacks

 

1959

Geboren te Rotterdam.

 

1971

Schrijf in mijn ouderlijk huis een ultrakort misdaadverhaal, misdaad tafereel is beter uitgedrukt. Voer daarna een kort gesprek daarover met een oudere broer. Hij kan de tekst wel waarderen.

 

1979

Noteer een aantal ideeën over 'begrenzende selectiegedachten', aanschouwelijk gemaakt met venndiagrammen en hun onderlinge insluitingen en snijpunten.

 

1981

Schrijf mijn eerste gedichten. Eén ervan wordt geplaatst in een plaatselijk literair tijdschrift.

 

1985

Werk aan mijn handschrift. Andere stijl aanleren bij handgeschreven teksten. Gaat prima. Regelmatig en verfijnd schoonschrift in kleine letters.

 

1987

Schrijf een beschouwing over het fenomeen van intermenselijke (1) afspraak, (2) tegenspraak en (3) samenspraak.

 

1989/95

Productieve periode. Schrijf regelmatig gedichten, spreuken en essays over uiteenlopende onderwerpen.

 

2000/09

Vind mijn weg tot het internet. Bouw mijn eerste website, sluit me aan bij een politiekmaatschappelijk discussieforum en verken daarna ook andere internetplatforms, waaronder het Volkskrantblog.

 

2010/13

Start mijn weblog Cahier op. Beleef er veel plezier aan. Heb echter helaas niet altijd genoeg tijd om mijn plannen ermee te realsieren. Toch komt wel één en ander van de grond. Een basis is gelegd. En de activiteiten aldaar worden gecontinueerd.

 

2013/14

Start de website Antroposofie in perspectief op. Snel treedt me voor de geest hoe ik het hebben wil en organiseren kan.