Samenwerken

Samenwerken

 

(Liefde bereiden en liefde schenken)

 

De ander nemen zoals hij is en bereid zin om van de ander te leren; vergt zelfrespect

 

Aantekening: het cursieve van de eerste regel van een eerste spreukdeel (categorie positieve bevestiging) vormt als middenas een effectuering van een implicatie en explicatie

Bijvoorbeeld: onverstoorbaar: betwijfelend ↔ vertonend ↔ overwegend.

 

 

Ik, vertonend, overwegend, betwijfelend in mijn luisteren;

zelfbewust denkend opgaand in het andere en de anderen;

laconiek en sportief naar man en kind;

gelijkmoedig armslag gevend, ...word.

 

Ik, niet onderworpen in mijn luisteren;

zelfbewust denkend opgaand in het andere en de anderen;

laconiek en sportief naar man en kind;

gelijkmoedig armslag gevend, .. word.

 

Ik, echt, enthousiast, eerlijk in mij doen en laten;

zelfbewust denkend opgaand in het andere en de anderen;

laconiek en sportief naar man en kind;

gelijkmoedig armslag gevend, ...word.

 

Ik, niet vermommend of achterbaks in mijn doen en laten;

zelfbewust denkend opgaand in het andere en de anderen;

laconiek en sportief naar man en kind;

gelijkmoedig armslag gevend, ...word.

 

Ik, edelmoedig, moedig en bescheiden in mijn handelen;

zelfbewust denkend opgaand in het andere en de anderen;

laconiek en sportief naar man en kind;

gelijkmoedig armslag gevend, ...word.

 

Ik, niet egocentrisch in mijn handelen;

zelfbewust denkend opgaand in het andere en de anderen;

laconiek en sportief naar man en kind;

gelijkmoedig armslag gevend, ...word.

 

Ik, vergewissend, overtuigd, vooruitziend, in mijn spreken;

zelfbewust denkend opgaand in het andere en de anderen;

laconiek en sportief naar man en kind;

gelijkmoedig armslag gevend, ...word.

 

Ik, niet een automaat in mijn spreken;

zelfbewust denkend opgaand in het andere en de anderen;

laconiek en sportief naar man en kind;

gelijkmoedig armslag gevend, ...word.

 

 

 

Website laatst bewerkt: 4-1-2014 door J. Wervenbos te Rotterdam

Notitie

 

Tekst volgt nog.