Geschapen uit de mens

Geschapen uit de mens

 

Aan het lichaam van de man ziet men het eerbiedigen van de waarheid

en aan het gedrag van de man het leven van de kunst (scheppend)

 

Aan het lichaam van de vrouw ziet men het zoeken naar de waarheid

en aan het gedrag van de vrouw het kennen van de kunst (esthetisch)

 

De waarheid door hem eerbiedigd maakt hem waar

en schenkt hem als geschenk

 

De waarheid door haar gezocht is haar waar

en bewondert haar als wonder

 

Hij die schoonheid schept blijkt schoon en troost uit troost

Zij die schoonheid kent is schoon en dankt uit dankbaarheid

 

De waarheid door hem niet eerbiedigd maakt hem onwaar

en ontneemt hem als ontnomendheid

 

De waarheid door haar niet gezocht is haar nergens

en gruwt haar als gruwelijkheid

 

Hij die schoonheid niet schept blijkt niet schoon

en jammert uit jammer

 

Zij die schoonheid niet kent is niet schoon

en vloekt uit vloek

 

De waarheid en de schoonheid kunnen zonder mij buiten mij niet bestaan

en daarom ben ik goed

 

De leugen en de gruwelijkheid die zonder mij buiten mij bestaan

wreken mij uit wraak.

 

 

 

 

Website laatst bewerkt: 4-1-2014 door J. Wervenbos te Rotterdam

Notitie

 

Deze tekst behelst geen stereotiep en eenzijdig beeld van mannen en vrouwen. Zowel mannen als vrouwen dragen van binnen hun counterpart; het vrouwelijke in de man en het mannelijke in de vrouw.

 

Een interessant boekje over dit onderwerp is Het vrouwelijke en het mannelijke (Uitgeverij Pentagon). Bevat voordrachten en fragmenten uit brieven dienaangaande van Rudolf Steiner.

 

Voor meer over dat man/vrouw aspect zie ook het volgende Steinercitaat met lezerscommentaar daaronder: Mannelijk en vrouwelijk (Rudolf Steiner Citatensite, 25-5-2013)