Startpagina

Startpagina - Over mijn verhouding tot antroposofie en over deze website

 

Engagement

 

Voor mij vormt antroposofie een specifieke kennis- en ontwikkelingsweg en gedegen geesteswetenschap. Als jongvolwassene, op 21 á 22 jarige leeftijd, kwam ik ermee in aanraking. Iemand vertelde me toen dat antroposofie voor mij van betekenis zou kunnen zijn. Direct ter hand genomen bleek dat inderdaad het geval. Het eerste boek dat ik bestudeerde van Rudolf Steiner, grondlegger van deze geesteswetenschap, was Filosofie van de vrijheid. Nu, pakweg 33 jaar later, maak ik mijn levensbalans op en zet ik nieuwe stutten. Zo ervaar ik dat.

 

Het komt me nu vooral op levensvoering aan. In praktische zin wijzer handelen en met meer verstand en gelatenheid dingen doen en zaken laten. Wijzer dan voorheen, want in het verleden was ik tamelijk onbewust aangelegd en al te zeer en al te makkelijk beïnvloedbaar.

 

 

Content

 

Gerelateerd aan antroposofie wordt op deze website plaats ingeruimd voor:

  1. (auto)biografisch materiaal in allerlei vorm, andere mensen en mezelf betreffend;
  2. overpeinzingen, overwegingen, kritische kanttekeningen, ideeën, analyses, samenvattingen en onderzoek en onderzoeksmateriaal, vooral in relatie tot wetenschap en met betrekking tot samenlevings- en samenwerkingsproblematiek en -thematiek;
  3. archivering van betekenisvolle nieuwstijdingen voorzien van mijn en andermans commentaar;
  4. referenties naar geschriften, publicaties en activiteiten van diverse personen, veelal in de vorm van webverwijzing.

     

Voorlopig is Antroposofie in perspectief nog in aanbouw, zie het logboek in de rechterkolom, maar de content zal gestaag groeien en de opmaak en het design van de site zal geleidelijk aan verbeteren.

 

 

Basismenu

 

Het bovenmenu direct onder de banner biedt een handzaam categoraal overzicht van de basisonderwerpen op deze site aan de orde gesteld. Onder de basisonderwerpen resorteren rubrieken, vermeld in de grijskleurige rij boven deze tekstkolom, en daaronder ressorteren weer specifieke items met daaraan verbonden subpagina's. Ook op die desbetreffende subpagina's zijn vaak snelkoppelingen aangebracht die voeren naar webpagina's onderdeel van Antroposofie in perspectief of naar die van andere websites.

 

 

Communicatie, contact en eventuele uitwisseling en/of samenwerking

 

Ik sta open voor communicatie en gedachtewisseling over de genoemde onderwerpen en thema's. Ook ben ik bereid tot mogelijke uitwisselings- en/of samenwerkingsprojecten dienaangaande. Ben ondernemend ingesteld en sla graag de handen uit de mouwen. Mochten er vragen rijzen over de content geplaatst op deze website of behoefte bestaan aan opmerkingen of anderszins, dan kunt u per e-mail contact met me opnemen via het volgende e-mailadres: antroposofie@johnwervenbos.nl

 

 

In de hoop dat u iets van uw gading zult gaan vinden via deze website,

en met vriendelijke groet,

John Wervenbos

Rotterdam

 

 

December 2013

Website laatst bewerkt: 4-1-2014 door J. Wervenbos te Rotterdam

Logboek

 

4-1-2014

Definitieve keuze lettertype en lettergrootte. Aldus ingevoerd. Basistekst: Georgia 14pt en kantlijntekst Verdana 11pt. Vanaf morgen kan ik me weer meer op de inhoud, de content gaan richten.

 

3-1-2014

Begin gemaakt met terugbrengen van de lettergrootte in de basistekst kolom en in de terzijde kolom, respectievelijk Georgia 14 en Arial 12. Morgen voltooi ik dit.

 

3-1-2013

Lay-out. Kleurstellingen in en rond bladspiegels vandaag veranderd. Nog niet helemaal naar mijn zin, maar het gaat een betere kant op. In verlengde daarvan: lettergrootte van basisteksten mag misschien een tikkeltje kleiner. Zal dat eens bekijken en overdenken.

 

2-1-2014

Een deel van mijn teksten tot dusver geüpload naar mijn Mijn teksten heb ik vandaag verder voorzien van bijpassende afbeeldingen. En kanttekeningen geplaatst bij mijn oude opstel Schaduw.

 

1-1-2014

Op deze nieuwsjaarsdag verder gewerkt aan plaatsen van afbeeldingen behorend bij enkele Basisonderwerpen en Rubrieken. Verloopt redelijk goed. Behendigheid van werken werken met Adobe Photoshop neem toe.

 

31-12-2013

Afbeeldingen bij de basisonderwerpen Startpagina en Mijn teksten bijgevoegd. Nog niet helemaal gereed dat onderdeel, maar het gaat een goede kant uit.

 

26-12-2013

Artikel Retorica & empirisme in zijn geheel op Antroposofie in perspectief geplaatst. Bijbehorende kanttekeningen in de rechterkolom aldaar volgen later. Mijn tekstenRetorica & empirisme.

 

25-12-2013

Vandaag de tekstbundel Boven water in zijn geheel op Antroposofie in perspectief geplaatst. Notities daarbij behorend in de rechterkolom aldaar voeg ik een andere keer bij.

 

24-12-2013

Vandaag de basistekst van het basisonderwerp Mijn teksten geschreven. Tevens een basistekst bij de rubriek Functionaliteit van website aangebracht.

 

22-12-2013

Vandaag de aanklikbare basiscategorieën in het bovenmenu aangebracht, vijftien in getal op dit moment. Dit geparkeerd op twee regels direct onder de banner; zeven op de eerste en acht op de tweede regel.

 

21-12-2013

Dit weekend een echt begin gemaakt met opzetten van deze website en aanbrengen van content. Work in progress. Gestaag zal één en ander vorderen. Dit geldt ook voor de lay-out van deze site. (Andere banner, andere kleurstellingen enzovoort.)